Ing. Ľuboš Schramko

Rating a informácie o Ing. Ľuboš Schramko

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Ing. Ľuboš Schramko 33255 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 23119. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 97.3330% spoločností je horších ako Ing. Ľuboš Schramko.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Ing. Ľubo&scaron; Schramko" href="http://ing-lubos-schramko.sk-rating.com/">
   <img src="http://ing-lubos-schramko.sk-rating.com/ing-lubos-schramko.png" width="150" height="25" alt="Rating Ing. Ľubo&scaron; Schramko" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Ing. Ľuboš Schramko

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia